Privacy Policy

För att du ska kunna ingå ett avtal med oss behöver vi följande information:
Namn, adress, tel. och e-postadress.

Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att leverera varorna till dig.

Personuppgifterna registreras hos HPReptiles Danmark ApS och lagras under fem år, varefter informationen tas bort.

 Datakontrollanten på www.hpreptiles.dk är ägaren Lotte Larsen.

Din information lämnas inte eller säljs till tredje part.

Som registrerat hos HPReptiles Danmark ApS har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt till insikt i vilken information som är registrerad om dig. Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen och i anslutning därmed riktas till: mail@hpreptiles.dk